การจัดหาวัตถุดิบ

เรามีกฎระเบียบในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้จัดหาภายนอกเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะได้สินค้าที่มีศักยภาพตรงความต้องการ

การดำเนินงานกับผู้จัดหาภายนอก

โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตChemical Dispersion และ Chemical masterbatch โดยมุ่งเน้นเป็นองกรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

โดยบริษัทฯได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือกและประเมินผู้จัดหาภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าหรือการบริการที่ส่งมอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัท ส่งมอบตรงเวลาที่กำหนด

ยินดีต้อนรับผู้จัดหาภายนอก

เรายินดีต้อนรับผู้จัดหาภายนอกรายใหม่ที่มีศักยภาพของวัตถุดิบและการบริการ หากคุณมีความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา กรุณาส่งรายละเอียดสั้น ๆ ของคุณมาได้ที่ อีเมลนี้ purchase@siamnavakam.com

Q C D (ถูก เร็ว ดี)


เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินงาน
โดยยึด หลัก Q C D (ถูก เร็ว ดี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Quality

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า

Cost

ควบคุมต้นทุนการผลิต
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและ
สร้างโอกาสในการขาย

Delivery

ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด


เรามีกำหนดกฎเกณฑ์ การคัดเลือกและประเมินผู้จัดหาภายนอก ในการนำเสนอสินค้าและบริการ

บริษัทฯ มีกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้จัดหาภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการ โดยสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการคัดเลือกผู้จัดหาภายนอก ได้ในลิงค์ข้างล่างนี้

ติดต่อเรา

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

75/1-7 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร : 662-9036691-3

แฟกซ์ : 662-90336694

อีเมล : info@hydroperse.com

ติดตามโซเชียลมีเดีย