สินค้าของเรา

ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ Chemical Masterbatch ที่ใช้ในอุตสากรรมยางและพลาสติก

Chemical Masterbatch

เราผลิตและจำหน่ายแม่สีมาสเตอร์แบท (Sulphur andPigment Masterbatch) โดยคำนึงให้สีมีความสม่ำเสมอไม่ผิดเพี้ยน มีคุณสมบัติด้านความสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Product Name CHEMICAL COMPOSITION SPECIFIC GRAVITY APPEARANCE
Elastoperse S80 E Soluble Sulphur purity 99.5 % min. 1.52 at 25 dc Soft Flake
Elastoperse S80N Soluble Sulphur purity 99.5 % min. 1.55 at 25 dc Soft Flake
Elastoperse IS-80 Insoluble Sulphur Masterbatch 1.52 at 25 dc Soft Slap
Elastoperse Zn90 White seal ZnO purity 99.5 % min 3.71 at 25 dc Soft Slap
Elastoperse P75 Calcium oxide active content 90 % min. 2.011 at 25 dc Soft Slap
Elastoperse CBS80 N-cycloheyle –2 benzothiazyl Sulphenamide (CBS) 1.10 at 25 dc Blue granules,Soft Flake
Elastoperse MOZ 75 2-(Morpholinthio)-benzothiazole 1.09 at 25 dc Soft Slap
Elastoperse DM75 Dibenzothiazyl disulphide (MBTS) 1.33 at 25 dc Soft Slap
Elastoperse MBT 80 2-mercaptobenzothizole ( MBT) 1.30 at 25 dc Brown granules , Soft Slap
Elastoperse TMTD80 Tetramethylthiuram disulfide 1.25 at 25 dc Orange granules ,Soft Slap
Elastoperse DPG 80 Diphenylguanidine (DPG) 1.08 at 25 dc Blue granules/Soft Flake
Elastoperse ZDBC 80 Zinc-dibutyldithiocarbamate ( ZDEC) 1.30 at 25 dc White – yellow granules,Soft slap
Elastoperse ZDEC 80 Zinc diethyldithiocarbomate (ZDEC) 1.30 at 25 dc Grey-yellowish granule ,soft Slap
Elastoperse DCP-60 Dicumyl Peroxide active content 99% min 1.0 at 25 dc Soft Flake

ตัวอย่างสินค้า Chemical Masterbatch

บริษัทฯได้ใช้เครื่องมือทันสมัย พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ออกจากโรงงานของเรา เป็นสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตรงความต้องการของลูกค้า


ติดต่อเรา

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

75/1-7 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร : 662-9036691-3

แฟกซ์ : 662-90336694

อีเมล : info@hydroperse.com

ติดตามโซเชียลมีเดีย