เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่นเป็นองค์กรนวัตกรรมชั้นนำ ที่ผลิต Rubber Compound และ Chemical Dispersion ที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2534 บริษัทฯ เริ่มต้นจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ Sulphur Masterbatch และ Pigment Masterbatch ภายใต้ชื่อการค้าอีลาสโตเพิส ‘Elastoperse’

โดยมุ้งเน้นการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนจนส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้ทันตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ

นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

“เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า”

Q C D (ถูก เร็ว ดี)


เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินงาน
โดยยึด หลัก Q C D (ถูก เร็ว ดี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Quality

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า

Cost

ควบคุมต้นทุนการผลิต
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและ
สร้างโอกาสในการขาย

Delivery

ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด


ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2534 เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ

เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2534 โรงงานอยู่ที่ ซ.มหามงกุฎ ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแม่สีมาสเตอร์แบท(Sulphur and Pigment Masterbatch) ภายใต้ชื่อการค้า อีลาสโตเพิส 'Elastoperse' และแม่สีดำ'Blackpaste'

ปี พ.ศ. 2537 สร้างโรงงานที่ จ.นนทบุรี

บริษัทฯ สร้างโรงงานที่ จ.นนทบุรี และได้ขยายงานผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ Chemical Masterbatch ที่ใช้อุตสาหกรรมยางและพลาสติก

ปี พ.ศ. 2540 -ขยายกระบวนการผลิต Rubber Compound

ปี พ.ศ. 2540 บริษัทฯ มีการขยายกระบวนการผลิตในส่วนของรับเบอร์คอมปาวด์ (Rubber Compound) เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นที่คุณภาพสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศ

ปี พ.ศ. 2543 ขยายผลิตภัณฑ์ Chemical Dispersion

ปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้ขยายกระบวนการผลิตในส่วนของสารเคมีสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำยาง (Dispersion) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำยาง ภายใต้ชื่อการค้า "Hydroperse" จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2550 จดทะเบียน มาตรฐาน ISO9001:2000

ปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2000

ปี พ.ศ. 2552 จดทะเบียน มาตรฐาน ISO9001:2008

ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2008

ปี พ.ศ. 2559 ประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO9001:2015

ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานและข้อกำหนด ISO9001:2015 มาใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

ติดต่อเรา

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

75/1-7 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร : 662-9036691-3

แฟกซ์ : 662-90336694

อีเมล : info@hydroperse.com

ติดตามโซเชียลมีเดีย