สินค้าของเรา

ผู้ผลิต น้ำยางธรรมชาติปรับปรุงคุณภาพ สำหรับ ถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ (Para Soil Cement) เพื่องานก่อสร้างทาง หรือเรียกว่า “NR Preblend”

HydroPara NR Preblend

ทางบริษัทฯ ได้ร่วมวิจัยกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางการยางแห่งประเทศไทย ในการผลิตน้ำยางผสมสารเคมีสำหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยาง Pre-blended) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างถนนทั้งที่เป็นพื้นทางและผิวทางแบบ Para Soil Cement โดยการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร) และอนุญาตให้ ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว โดยใช้วัตถุดิบจากน้ำยางพารา จาก การยางแห่งประเทศไทย เท่านั้น

น้ำยางพาราสำหรับงานสร้างถนน HydroPara NR Preblend

น้ำยางพาราซอยล์ซีเมนต์ เรียกอีกชื่อนึงว่า “น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม Preblended หรือน้ำยาง Pre-blended” สำหรับงานดินซีเมนต์ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ น้ำยางข้น (Concentrated Latex) ผสมสารลดแรงตึงผิว เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของ น้ำยางพารา โดยทำหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของน้ำยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะนำไปผสมกับวัสดุทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา อ่านเพิ่มเติม


ติดต่อเรา

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

75/1-7 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย

ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร : 662-9036691-3

แฟกซ์ : 662-90336694

อีเมล : info@hydroperse.com

ติดตามโซเชียลมีเดีย