สินค้า​นวัตกรรม​ใหม่​ของ​เรา

น้ำยางธรรมชาติปรับปรุงคุณภาพ สำหรับ ถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ (Para Soil Cement road)

HydroPara® NR Preblend

บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด เราเป็นผู้ผลิตน้ำยางพารา ผสมสารผสมเพิ่ม NR Preblend โดยที่ได้รับอนุสิทธิบัตรจากการยางแห่งประเทศไทยและได้รับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมของกรมทางหลวง ภายใต้ชื่อการค้า HydroPara® NR Preblend

รายชื่อบริษัทฯ ที่ผ่านรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม NR Preblendใบรับรองคุณภาพการผลิตวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม NR Preblend


หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม NR Preblend

สนใจน้ำยาง HydroPara® NRpreblend ติดต่อ

บริษัท ไทยภัสนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่อยู่ 65/113 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
: thaipatsananpropperty.2561@gmail.com     : 093-323-1029


ผลิตโดย บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด